Účely oceňování

 •                                                        OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
 • Koupě či prodej
 • Dědické řízení
 • Darovací daň
 • Daňové účely
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Ocenění pro potřeby vlastníka
 • Nepeněžitý vklad do společnosti
 • Přeměny společnosti
 • Úvěry
 • Oceňování ochranné známy
 • Oceňování nehmotného majetku
 • Ocenění obchodních závodů a jeho částí
 • Ocenění pohledávek a závazků
 • Stanovení hodnoty obchodních podílů
 • Stanovení ceny obvyklé při prodeji mezi ekonomiky nebo personálně spojenými osobami
 • Stanovení hodnoty akcií
 • Vyhodnocení investičních záměrů
 • Ocenění majetk. podstaty pro účely insolvenčního zákona
 •                                                       ANALÝZY FIREM
 • Organizace firmy
 • Analýza výrobního programu
 • Finanční analýza
 • Analýza marketingových a obchodních aktivit
 • Analýza nákupních aktivit
 • Analýza vnitřních faktorů
 • Hodnocení finančního zdraví firmy
 • Diagnostika hrozícího úpadku
 • Strategie firmy
 • Analýza plánů rozvoje firmy
 • Analýza organizace firmy
 • Systém řízení firmy
 • Systém řízení lidských zdrojů
 • Analýza firemních znalostí
 • Analýza snižování nákladů
 • Analýza schopnosti firmy tvořit hodnotu
 • Analýza výnosového potenciálu firmy
 • Analýza předlužení firmy
 • Analýza problémů a rizik firmy