Znalecká a poradenská kancelář Ing. Jaroslav Ježek

Vážená klientko, vážený kliente,

děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky naší Znalecké a poradenské kanceláře. Jsme kancelář, která má dlouholetou zkušenost v oblasti znalectví, oceňování majetku a poradenství v této oblasti. Zajišťujeme služby i soudního znalce v uvedené oblasti.

Spolehlivost a profesionální služby jsou pro nás samozřejmostí.

Naše kancelář má sídlo v Plzni, na Klatovské třídě č. 1538/128. Řešíme zakázky hlavně v Plzeňském a Středočeském kraji, v Praze a v případě potřeby i po celé ČR. Při poskytování služeb se zaměřujeme na provázanost, rychlost a vysokou odbornou úroveň při oceňování všech druhů majetku, včetně podniků, v oblastech ekonomiky a řízení firmy.

 

V kanceláři Vás přivítá

Ing. Jaroslav Ježek

Znalec se specializací oceňování podniků, odhadce majetku hmotného, nehmotného a podniků. Znalec jmenovaný soudem v uvedeném oboru.

Člen České komory odhadců majetku.

Druhy oceňovaného majetku:

Hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik a jeho části, oceňování pohledávek.

Ceny se sjednávají dohodou dle složitosti případu.

 

Jiří Lupáč

Odhadce pro věci movité - výpočetní technika, vybavení kanceláří, dílen, stroje, motorová vozidla (včetně historických).

 

Pro své klienty zajišťujeme komplexní služby

úzce spolupracujeme:

s Advokátní a znaleckou kanceláří v Praze, se sídlem Arbesovo náměstí 7, Praha 5

zastoupená JUDr. Ivetou Hodkovou, CSc. a Ing. Jaroslavem Ježkem

www.advokatni-znalecka-kancelar.cz

Advokátní a znalecká kancelář je volným sdružením advokátů a znalců, která poskytuje komplexní poradenství v oblasti právních služeb, znalectví a oceňování. Při poskytování služeb se zaměřujeme na provázanost, flexibilitu, rychlost a vysokou odbornou úroveň služeb zejména v oblastech právních aspektů spojených s existencí, provozem a přeměnami firem, oceňování všech druhů majetku včetně podniků, v oblastech ekonomiky a řízení firmy a také daní auditů a účetnictví.

Účastníci sdružení jsou členy České advokátní komory a České komory odhadců majetku. Služby poskytují také v anglickém jazyce. Specializují se rovněž na transakce se zahraničním prvkem.

a

s  Plzeňskou oceňovací spol. s r.o. se sídlem V Plzni, Nohova 19, 326 00 Plzeň

zastoupená Ing. Radimem Pavelkem a Ing. Jaroslavem Ježkem

www.ploc.cz

Plzeňská oceňovací spol. s r.o. je společností znalců jmenovaných soudy v jednotlivých oborech a odvětvích, což je zárukou komplexního a kvalitního přístupu k řešení problémů spojených s oceňováním.

Ve spolupráci s dalšími partnery (advokátní, daňové kanceláře) nabízí komplexní služby v duchu zásady „vše na jednom místě“ vždy podle potřeb našich klientů.

 

Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá.

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.